NIE JESTES ZALOGOWANY
Task Force Strona Główna


Poprzedni temat «» Następny temat
Zamknięty przez: gruch
8 Październik 2010, 09:24
Statut drużyny
Autor Wiadomość
Gryf 
Psychopata


Replika: AUG A1 SR,
Dołączył: 24 Maj 2008
Skąd: Gdańsk Wrzeszcz
Wysłany: 16 Sierpień 2009, 08:07   Statut drużyny

Statut drużyny Task Force (wersja 1.4)

Spis treści:
Podstawowe wymagania, potrzebne do przyjęcia do grupy.
Usuwanie z drużyny.
Repliki.
Umundurowanie.
Wyposażenie.
Dowodzenie.
Oddziały.
Zasady zabawy.
Forum.


Podstawowe wymagania, potrzebne do przyjęcia do grupy:

1 Stosowanie się do ogólnych zasad Airsoft'u. "Prawo ASG" - link!
2. Ukończone minimum 18 lat.
3. Posiadanie własnych okularów lub gogli, które są wystarczająco wytrzymałe.
4. Posiadanie własnej repliki.
5. Posiadanie dowolnego munduru polowego.
6. Regularnego uczestnictwa w spotkaniach.
7. Otwartości i tolerancji na innych graczy.
8. Odrobiny poczucia humoru.
[Nieaktualne]
Ukryta Wiadomość:
Jeśli jesteś *zarejestrowanym użytkownikiem* musisz odpowiedzieć w tym temacie żeby zobaczyć tą wiadomość
--- If you are a *registered user* : you need to post in this topic to see the message ---


Usuwanie z drużyny

1. Za wyrzucenie członka z grupy Task Force rozumie się trwałe usunięcie danej osoby z drużyny z brakiem możliwości przychodzenia na strzelanki grupowe.

2.Wyrzucony z drużyny może być każdy członek TF który:
- ma bardzo niską, nieusprawiedliwioną frekwencję,
- nie współpracuje z resztą drużyny,
- daje innym zły przykład,
- nie przestrzega regulaminu,
- spożywa alkohol przed grą,
- źle reprezentuje drużynę,
- nie dogaduje się z resztą drużyny.

Repliki

I Replika

1. Każdy członek drużyny, zobowiązany jest posiadać własną replikę, strzelającą plastikowymi kulkami kalibru 6 lub 8mm. Zabrania się natomiast używania kulek szklanych oraz metalizowanych.

2. Wybór repliki leży w gestii danego gracza i jest ograniczony jedynie limitem prędkości wylotowej kulki z niej wystrzeliwanej (patrz niżej - "limity fps).

II Limity FPS

1. Czym jest limit fps?

Za "limit fps" uważa się maksymalną prędkość kulek (o wadze 0,2g) opuszczających daną replikę.

2. Limity fps na terenie otwartym.

Za strzelanie na terenie otwartym uważa się wymianę kulek na dystansie większym niż 10 metrów. Odległości mniejsze, niezależnie od terenu (las, budynek, pole) uznawane są za walkę CQB.

Replika używana do taktyki zielonej może rozpędzać kulki do dowolnych prędkości.
Nadal jednak należy jednak pamiętać o zdrowym rozsądku i dostosowaniu minimalnej odległości strzału do prędkości wylotowej kulki.

UWAGA! Gdy prędkość kulek wylatujących z repliki przekracza 350 fps, osoba nie może strzelać z tej repliki na dystansach mniejszych niż 10 metrów. W takim wypadku zaleca się posiadanie dwóch stosownych replik.

3. Limity fps w CQB (budynki oraz odległości poniżej 10m).

Za walkę CQB uznaje się wymianę kulek we wszystkich budynkach oraz na dystansach mniejszych niż 10 metrów (dotyczy również walki na terenach otwartych).

Do walk CQB można używać jedynie replik, które rozpędzają kulki do prędkości nie większej niż 350 fps.

UWAGA! Jedyny wyjątek mogą stanowić duże pomieszczenia (np hale produkcyjne), jednak w takim wypadku na użycie konkretnej repliki muszą się zgodzić wszystkie osoby, biorące udział w danej grze. W takim wypadku nadal nie będzie można strzelać z replik rozpędzających kulki do prędkości wyższych niż 350 fps na dystansach mniejszych niż 10 metrów.

4. Dodatkowy limit dla osób zaczynających swoją przygodę z airsoft'em.

Za osobę zaczynającą przygodę z airsoft'em uznaje się każdego, kto ma "staż" mniejszy niż 5 strzelanek.

Każda osoba, która ubiega się o status członka TF i zaczyna swoją przygodę z airsoft'em może używać repliki rozpędzającej kulki maksymalnie do 400 fps na terenie otwartym. W przypadku CQB obowiązuje ustalenie z punktu trzeciego.


Umundurowanie

1. Członek TF jest zobowiązany posiadać (dowolny) mundur polowy, używany bądź niedawno wycofany z użytku z którejkolwiek z armii.

2. Łączenie różnych wzorów kamuflaży jest zabronione, czyli spodnie, bluza/kurtka, nakrycie głowy oraz ewentualne oporządzenie muszą być w tym samym/ zbliżonym wzorze kamuflażu.

UWAGA! Jednolite kolory (np oliwkowy, czarny) nie są uznawane za wzór kamuflażu, bo de facto są jednolitym kolorem - w tym akurat wypadku oznacza to, że można je łączyć z każdym kamuflażem.


Wyposażenie

I Postanowienia ogólne

1. Co wolno, a czego nie?

Kwestię wyposażenia (ekwipunku) uznaje się za rzecz indywidualną i nie narzuca się żadnych ograniczeń w wyborze poza wyszczególnionymi wyjątkami (Wyposażenie; punkt drugi - komunikacja radiowa).

II Komunikacja radiowa
radia 2 zakresowe mile widziane (PMR/FRS)
[Nieaktualne]
Ukryta Wiadomość:
Jeśli jesteś *zarejestrowanym użytkownikiem* musisz odpowiedzieć w tym temacie żeby zobaczyć tą wiadomość
--- If you are a *registered user* : you need to post in this topic to see the message ---


Dowodzenie.
[Nieaktualne]
Ukryta Wiadomość:
Jeśli jesteś *zarejestrowanym użytkownikiem* musisz odpowiedzieć w tym temacie żeby zobaczyć tą wiadomość
--- If you are a *registered user* : you need to post in this topic to see the message ---


Oddziały.

[Nieaktualne]
Ukryta Wiadomość:
Jeśli jesteś *zarejestrowanym użytkownikiem* musisz odpowiedzieć w tym temacie żeby zobaczyć tą wiadomość
--- If you are a *registered user* : you need to post in this topic to see the message ---


Zasady zabawy

I Zasady trafień - niejasne sytuacje.

1. Gdy dwie osoby strzeliły do siebie "jednocześnie": Jeżeli dwójka graczy strzela do siebie jednocześnie i obie zostają trafione, to oba trafienia są uznawane.

2. Rykoszety.
a) Gdy kulka odbija się i uderza gracza (np. od ściany) - nie liczą się jako trafienie.

b) Takie które tracą moc i upadają na leżącego. Takie sytuacje są częste, kiedy gracz leży w gęstych krzakach - nie liczą się jako trafienie.

3. Rykoszety nie liczą się, jako trafienia, chyba, że nie ma pewności czy mogło być to bezpośrednie trafienie.

4. Gdy mówi się przeciwnikowi ze dostał, bez strzelania do niego, a ten odpowiada ogniem - grasz dalej, jakbyś nie trafił. Po danej grze należy wyjaśnić sytuację z delikwentem przy całej drużynie - nie gdzieś z boku.

II Wyeliminowanie z gry

1. Za osobę wyeliminowaną z gry uważa się każdego, został bezpośrednio trafiony kulka wystrzeloną z jakiejkolwiek repliki ASG biorącej udział w grze.

2. W przypadku podejścia do przeciwnika, od tyłu, na małą odległość, gdy strzał jest pewny, można zastosować tzw. "nożyk", czyli
a) klepnięcie osoby w ramię, mówiąc "dostałeś/nie żyjesz"
b) powiedzenie "pif paf, nie żyjesz", i podejście do danego gracza.

Jeżeli dana osoba nie usłyszy ani nie poczuje trafienia, to strzał uważa się za nieskuteczny.

Gdy dana osoba celowo nie słyszy bądź nie czuje trafień, sytuację należy wyjaśnić bezpośrednio po danej grze, w miarę możliwości, przy jak największym gronie świadków.

III Zachowanie się po wyeliminowaniu z gry.

1. Po śmierci należy niezwłocznie wyjąć czerwoną szmatę i umieścić ją w widocznym miejscu, najlepiej na głowie.

2. Z repliki należy wyjąć magazynek i oddać jeden strzał w ziemię, tak, aby replika nie miała kulki w komorze. Poza tym całkowicie zabrania się strzelania osobom wykluczonym z gry.

3. Replikę należy trzymać w sposób, który jednoznacznie pokazuje, iż nie ma zamiaru się z niej strzelać.

4. Osoba trafiona pozostaje w miejscu trafienia do momentu, gdy jej zejście nie będzie nikomu przeszkadzać w grze. Do "trupiarni" (i tylko tam!) schodzi, gdy "wymiana kulek" toczy się dalej, niż 20 metrów od niego.

5. Osoba wyłączona z rozgrywki może rozmawiać jedynie z innymi wyłączonymi z gry osobami i to tylko na terenie trupiarni.


IV Gra bez odrodzenia (respawn'u)

1. W przypadku scenariuszy bez możliwości ponownego wejścia do gry osoby zastrzelonej (tak zwany respawn) każda ze stron konfliktu ma obowiązek pilnować ile osób zostało zabitych po ich stronie. W momencie, kiedy wszyscy zostaną zabici dana drużyna ma obowiązek powiadomić osoby żywe, iż gra została zakończona.

IV Zachowanie się na terenie trupiarni

1. "Trupiarnią" nazywany jest wydzielony przed grą teren, całkowicie z niej wyłączony.

2. W trupiarni, tak jak i na terenie gry, panuje bezwzględny nakaz noszenia gogli bądź okularów ochronnych, aż do momentu zakończenia się trwającej gry.

3. Na terenie trupiarni nikomu nie wolno strzelać z jakiejkolwiek repliki.

4. Osobom pozostającym w grze zabrania się strzelać w kierunku trupiarni, wchodzić na jej teren oraz komunikować się z osobami tam przebywającymi.


V Medycy

Poniższe przepisy, stanowią raczej ogólny wzór i powinny być dostosowywane do konkretnego scenariusza.

1. Medycy są to wyznaczone osoby, które mogą uleczyć rannych.

2. Za rannego uznaje się osobę trafioną (patrz zasady trafień).

3. Medyk nie może leczyć siebie samego - musi zostać uleczony przez innego medyka lub po prostu zginąć.

4. Medycy nie mogą leczyć innych, kiedy sami są ranni.

5. Ranny nie może wykonywać żadnych czynności mających wpływ na grę. Nie wolno mu strzelać, przemieszczać się, podawać cokolwiek grającym. Może jedynie wzywać medyka.


VI Pirotechnika

1. Przed każdą ze strzelanek należy pokazać cały arsenał pirotechniczny wszystkim osobom biorącym udział w grze i uzyskać zgodę na ich użycie. W przypadku, gdy któryś ze członków drużyny będzie miał obiekcje co do użycia danego materiału pirotechnicznego, nie może on zostać użyty.

2. Osoba decydująca się na użycie własnej pirotechniki, jest obowiązana przedstawić przed strzelanką efekty działania danego typu wyrobu (np świecy dymnej z saletry i cukru o wadze A, w proporcjach B:C).

3. Użycie jakichkolwiek petard, bądź "granatów" (petarda + groch/kulki) musi zostać poprzedzone krzykiem: "granat", aby osoby narażone na potencjalne obrażenia (...), mogły się osłonić.

4. Kategorycznie zabrania się używania pirotechniki sytuacjach, kiedy może ona wyrządzić jakieś szkody (np trujący/łzawiący dym, bardzo głośna petarda w zamkniętym pomieszczeniu, otwarty płonień podczas suszy w lesie).

5. W przypadku złamania reguł dotyczących używania pirotechniki, dana osoba otrzymuje zakaz jej użycia na okres 4 strzelanek.


Forum

I Po co istnieje to forum? Forum powstało w celu:

1. Umożliwienia szybkiego kontaktu między członkami TF.
2. Poznania nowych chętnych.


II Zasady pisania postów:

1. Temat o nowej strzelance, może założyć każdy użytkownik forum

2. Istnieje obowiązek powiadamiania w odpowiednim temacie o swojej obecności lub jej braku, ewentualnie powiadominie o nagłej zmianie któregoś z członków Task Force.

3. Na forum obowiązuje język polski.
-emotikony nie zastępują znaków interpunkcyjnych!
-zdania zaczyna się wielką literą!

4. Opcja edytuj istnieje po to, aby poprawiać błędy oraz ewentualnie dodawać nowe informacje bez zaśmiecania tematu.


III Ostrzeżenia i bany

1. Ostrzeżenie może dać każdy administrator i moderator za:
-niską frekwencję,
-złe zachowania na strzelance,
-zaśmiecanie forum (SPAM),
-brak aktywności na forum,
-kłótnie na forum,
-ogólne nie stosowanie się do netykiety.

2. Ban jest ostateczna forma kary i jest jednoznaczny z usunięciem użytkownika z TF.


IV Netykieta

1. Nie obrażamy żadnego użytkownika forum.

2. Nie przeklinamy.

3. Przestrzegamy zasad języka polskiego.

4. Jeśli istnieje jakaś kwestia sporna miedzy użytkownikami forum- istnieje PW oraz komunikatory internetowe.

5. Nie SPAMujemy.

6. Jeśli trzeba zakładamy nowy temat, zamiast zaczynać niepasujący watek w innym temacie.
Ostatnio zmieniony przez Mike88 16 Lipiec 2016, 11:17, w całości zmieniany 5 razy  
 
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Możesz zmieniać swoje posty
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Style created by Kula & Gozda
Strona wygenerowana w 0,13 sekundy. Zapytań do SQL: 27


Załóż : Własne Forum lub Własną Stronę Internetową